Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

28 kwietnia weszło w życie

rozporządzenie MSiT zawierające wzory umów gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. Choć pierwotny projekt rozporządzenia poddany został szerokiej krytyce, w końcowym etapie prac jego główne założenia zostały podtrzymane.

Stwierdzenie niewypłacalności touroperatora będzie następowało w oparciu o jego oświadczenie, granica odpowiedzialności z tytułu umowy gwarancji (bankowej i ubezpieczeniowej) określona będzie kwotowo, wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów biura z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej nastąpi w formie zaliczki. Banki i ubezpieczyciele będą zobowiązani do wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom. 
Nowe regulacje nie budzą zachwytu ani banków, ani ubezpieczycieli, ani organizatorów turystyki. Dla tych pierwszych rozporządzenie oznacza nowe obowiązki, takie jak np. rozliczenie środków z gwarancji czy uruchomienie alarmowego numeru telefonu dla klientów biur. Dla organizatorów najprawdopodobniej zwiększenie kosztów związanych z tymi kontraktami. Dla wszystkich stron umowy nowe prawo oznacza bardzo rzadko wprowadzane znaczne ograniczenie dotychczasowej swobody umów. Dziwi fakt, że umowy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej są niemal identyczne.
Po prześledzeniu prac nad projektem stwierdzić należy, że jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby znowelizowanie ustawy o usługach turystycznych i usuniecie przepisu, który upoważnił MSiT do wydania rozporządzenia. Cel ustawodawcy, jakim było określenie istotnych warunków ww. umów, można uregulować ustawowo – tak, jak ma to miejsce w przypadku innych umów cywilnoprawnych. JT 

rozporządzenie MSiT ze wzorami umów gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej.pdf

2011-06-06 16:40:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
.

»

Sylwetka

»
»PRZEMKO NIEWIADOMSKI
, Agent Roku 2021, dyrektor biura Bon Voyage w Poznaniu. » więcej

Newsletter

»

Zamów newsletter