Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

Turystyka górska uregulowana

Po ponad rocznych pracach Sejm uchwalił ustawę regulującą zasady zapewniania bezpieczeństwa i organizowania ratownictwa nie tylko w górach, ale również na zorganizowanych terenach narciarskich. Wejdzie ona w życie jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej przed sezonem zimowym.

Ratownictwo górskie będą mogły wykonywać GOPR, TOPR oraz (co jest niewątpliwie nowością) inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Natomiast za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osobom przebywającym na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiadać będzie zarządzający tymi terenami i to on został zobowiązany do zapewnienia ratownictwa narciarskiego. Będzie mógł także, w drodze umowy, zlecić wykonywanie ratownictwa narciarskiego podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa górskiego. Właściciel stoku będzie też organizował i finansował działania ratownicze na terenie stoku. 

Sprzęt sprawdzany codziennie
Zapewnienie bezpieczeństwa przez zarządzającego stokiem nie ogranicza się jednak tylko do zorganizowania ratownictwa narciarskiego. Do powinności zarządzających będzie należało przygotowanie, oznakowanie, zabezpieczenie terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu. Będą też oni musieli określić i upowszechnić zasady korzystania z terenu, obiektu i urządzeń oraz informować o warunkach narciarskich i ich zmianach. Do ustawowych zadań zarządzających należeć będzie prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej, dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu. Dodatkowo pojawi się obowiązek przeprowadzenia codziennej kontroli stanu zabezpieczeń, oznakowania i stanu przygotowania terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich przed ich otwarciem oraz po ich zamknięciu. Czynności te udokumentowane mają być protokołem. 

Na stoku prędkość ograniczona
Bezpieczeństwo sobie i innym będą również zapewniać sami turyści przez rozważne uprawianie turystyki górskiej oraz sportów zimowych. O ile obowiązkiem zarządzającego stokiem będzie udostępnienie informacji, o tyle obowiązkiem turystów będzie zapoznanie się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu, urządzenia i przestrzegania tych zasad oraz bezzwłocznego informowania ratowników górskich o wypadku czy zaginięciu osoby. Ponadto uprawiający turystykę górską będą musieli stosować się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na terenach górskich. Ustawowo wprowadzono obowiązek dostosowania planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego oraz używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia. Nie będzie też mowy o grzanym winie czy piwie spożywanym na stoku w większych ilościach podczas uprawiania sportów zimowych. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą uprawiać narciarstwo i snowboarding w kaskach. Osoba sprawująca opiekę lub nadzór nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia, która dopuści do uprawianie narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez dziecko bez kasku, będzie podlegała karze grzywny (szczególną uwagę na ten obowiązek powinni zwrócić organizatorzy turystyki). 

Nowe uprawnienia dla ratowników
Ratownicy górscy i narciarscy przy wykonywaniu czynności służbowych będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Po okazaniu ważnej legitymacji służbowej, podczas wypełniania czynności służbowych, ratownik górski i narciarski będzie miał prawo do skorzystania z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich bezpłatnie i poza kolejnością. Ustawa szczegółowo określa też wymagania kwalifikacyjne dla ratowników, stanowiąc przy tym, że osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika górskiego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia. Również ci, którzy rozpoczęli uzyskiwanie uprawnień ratownika górskiego z zakresu ratownictwa górskiego będą podlegać dotychczasowym przepisom.
Ustawa uchwalona została 1 lipca i obecnie trafiła do Senatu. Większość jej przepisów wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. 
Marta Szostak

2011-08-11 16:31:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
.

»

Sylwetka

»
»PRZEMKO NIEWIADOMSKI
, Agent Roku 2021, dyrektor biura Bon Voyage w Poznaniu. » więcej

Newsletter

»

Zamów newsletter