Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

Czy Polska podpisze List Otwarty UNWTO i WTTC?

W numerze 21 WT pisaliśmy o tym, że premier Irlandii Enda Kenny zdecydował się podpisać list otwarty World Travel & Tourism Council i Światowej Organizacji Turystyki przygotowany w ramach kampanii „Światowi liderzy dla turystyki”. WT skierowało pytanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy Polska również podpisze się pod listem otwartym.

Polska podziela poglądy i treści zawarte w liście otwartym do szefów państw i rządów podpisany przez Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Turystyki Taleba Rifaia oraz prezesa Zarządu Światowej Rady Podróży i Turystyki Davida Scowsilla, uznając ważną rolę podróży i turystyki w obliczu współczesnych wyzwań globalnych. Wyrażenie akceptacji dla treści zawartych w liście może nastąpić w formie oficjalnego stanowiska przywódców państw. W przypadku, gdy WTO zwróci się o zajęcie takiego stanowiska do prezydenta lub premiera, MSiT będzie rekomendował podpisanie listu. Rząd RP jest świadomy roli turystyki dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Turystyka od lat zajmuje ważne miejsce w gospodarce kraju, a rola ta i miejsce turystyki ulega sukcesywnemu wzmacnianiu. Wyrazem tego jest realizacja zatwierdzonego przez Radę Ministrów w 2008 roku programu „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku” oraz prace nad kolejnym programem na kolejne lata. Dokument jest powiązany z innymi dokumentami rządowymi, planującymi zadania w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki. Przykładem działań w tym zakresie było ostatnio podpisanie we wrześniu br. „Protokołu o zrównoważonej turystyce do ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat”. Protokół zwiera kompleksowe podejście do problematyki rozwoju zrównoważonej i zielonej gospodarki w aspekcie rozwoju turystyki w regionie Karpat obejmując rozwój takich sfer jak infrastruktura, transport, rolnictwo, gospodarka leśna, nauka, szkolnictwo i transgraniczna współpraca międzynarodowa. Ważną inicjatywą na rzecz rozwoju turystyki społecznej i przeciwdziałaniu bezrobociu jest program Calipso, do którego realizacji Polska prowadzi prace przygotowawcze. Ma on zapewnić wypoczynek grupom słabszym społecznie poza sezonem turystycznym a jednocześnie utrzymanie miejsc pracy poza sezonem. Istotną rolę dla rozwoju zielonej gospodarki odgrywa program ekologiczny Hotel. Ministerstwo Spotu i Turystyki wydało w tej sferze poradnik oraz zleciło przeszkolenie kierownictwa obiektów noclegowych. Aktualnie planowana jest realizacja projektu pilotażowego hotel ekologiczny, który będzie kolejnym krokiem na rzecz wdrażania zielonej gospodarki.
Aktywność turystyczna jest jedną z ważniejszych miar poziomu życia mieszkańców Polski i istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa polskiego. Z drugiej strony jest ona sektorem wrażliwym na wahania koniunktury gospodarczej. W latach kryzysu gospodarczego gospodarstwa domowe najczęściej ograniczają wydatki na dobra wyższego rzędu, w tym na podróże turystyczne. Niestety w ostatnich latach skutki kryzysu dały o sobie znać także w Polsce. Odnotowano zmniejszenie w liczbie przyjazdów turystów zagranicznych do Polski, jak i zaobserwowano tendencje spadkowe w liczbie podróży krajowych i zagranicznych mieszkańców Polski. Oszacowanie wpływu turystyki w tworzeniu PKB jest trudne ze względu na fakt, iż sektor turystyczny jest ściśle powiązany z innymi sektorami gospodarki. Udział gospodarki turystycznej w PKB Polski w latach 2009-2010 był na stałym poziomie i wynosił 5,3 proc. rocznie. Zmniejszeniu uległ udział liczby pracujących w sektorze turystycznym w Polsce w stosunku do ogólnej liczby pracujących w gospodarce narodowej odpowiednio z 1,96 proc. do 1,83 proc. w 2009 roku. Jest to spowodowane skutkami spowolnienia gospodarczego i zmniejszonym w tych latach ruchem turystycznym. W obecnej sytuacji, po latach kryzysu gospodarczego, trudno jest oszacować wielkość wpływów z turystyki na kolejne lata. Oczekuje się jednak, że w roku 2012, a więc w roku organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM w Polsce, wpływy z turystyki ulegną zwiększeniu. Szacuje się, że udział gospodarki turystycznej w PKB w 2011 r. będzie o 0,1 pkt proc. wyższy niż w roku 2010. Natomiast w roku organizacji Mistrzostw Europy wzrośnie o kolejne 0,2 pkt proc. i wyniesie 5,6 proc. W szczególności te podmioty, które zainwestowały w związku z UEFA EURO 2012TM mogą liczyć na korzyści finansowe w latach 2012-2013. Zakłada się również, iż ruch turystyczny będzie także większy w 2013 roku.

Maria Napiórkowska
Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

2011-11-28 16:49:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»

»Katarzyna Krawiczyńska
, właścicielka biura Herkules Express w Słupsku  » więcej

Newsletter

»

Zamów newsletter