Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

List PIT skierowany do premiera Donalda Tuska

Dokumenty

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu polskich przedsiębiorców turystycznych pozwalam sobie skierować na ręce Pana Premiera list, którego treść wyraża rzeczowo umotywowaną prośbę o osobiste zainteresowanie konsekwencjami poważnego błędu ustawowego, który zaistniał w trakcie rządowych prac nad przygotowaniem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Popełnienie tego błędu w praktyce gospodarczej grozi przewidywanym załamaniem struktury ważnego działu gospodarki, jakim są usługi świadczone przez polskich przedsiębiorców turystycznych. Spowoduje ono nieuniknione straty w przychodach budżetu państwa. Wprowadzi realne zagrożenie bezpieczeństwa będących w podróży klientów biur turystycznych. Stanie się też celem nieprzychylnych, szukających sensacji komentarzy medialnych, szkodzących stabilności i rozwojowi gospodarki turystycznej naszego kraju.
Powodem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych było dostosowanie zabezpieczeń finansowych wymaganych od polskich biur podróży do wymogów prawodawstwa unijnego. Ten obowiązek przed polskim Rządem postawiła Komisja Europejska. Jednak wprowadzając słuszne w założeniu zmiany w literę prawa, autorzy rządowego projektu nie wzięli pod uwagę dobitnie uzasadnionych ekonomicznie wniosków zgłaszanych przez ekspertów reprezentujących branżę turystyczną.
Dostosowując ustawę o usługach turystycznych do standardów unijnych nałożono na biura podróży obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego w banku lub instytucji ubezpieczeniowej. Kwota zdeponowanego zabezpieczenia musi pokrywać hipotetyczne szkody turystyczne wszystkich klientów biura podróży.
Polska Izba Turystyki i zrzeszone w niej biura podróży oraz Polska Izba Ubezpieczeń i zrzeszone w niej zakłady ubezpieczeń, stoją na stanowisku, że system zabezpieczeń finansowych wymaganych od biur podróży ustawą o usługach turystycznych, powinien być oparty na dwóch filarach, a nie jak zdecydował ustawodawca – wsparty tylko na jednym filarze.
Pierwszy obejmuje obecnie gwarancje i ubezpieczenia udzielane przez banki i zakłady ubezpieczeń („zabezpieczenia podstawowe”). Drugi, który powinien zostać utworzony – miałby charakter specjalnego funduszu pochodzącego ze składek biur podróży („zabezpieczenia uzupełniające”). Ze środków gromadzonych w tym specjalnym funduszu, finansowane byłyby odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość zabezpieczeń podstawowych.
Podobne fundusze od dawna funkcjonują z powodzeniem w kilku krajach Unii Europejskiej.
Za potrzebą utworzenia takiego funduszu także w Polsce opowiedziała się Rada Ministrów. Zostało to wyraźnie stwierdzone w uzasadnieniu projektu nowelizacji, który Pan Premier skierował do Laski Marszałkowskiej.
Utworzenie funduszu:
1) pozwoliłoby realnie, a nie tylko werbalnie, dostosować ustawę o usługach turystycznych w zakresie zabezpieczeń finansowych do standardów unijnych,
2) oddaliłoby groźbę znacznego podwyższenia przez Ministra Finansów minimalnych poziomów zabezpieczeń finansowych, a więc uniknięto by decyzji uderzającej finansowo w biura podróży i w konsekwencji – w miliony polskich turystów (decyzję taką Minister Finansów musi podjąć do połowy grudnia br.),
3) usunęłoby obawę, że część biur podróży na podwyżki minimalnych poziomów zabezpieczenia może zareagować ucieczką w szarą strefę lub przenoszeniem działalności za granicę,
4) usunęłoby obawę, że część biur podróży z powodu podwyżek minimalnych zabezpieczeń będzie musiało zlikwidować swoją działalność,
5) pozwoliłoby uwolnić Urzędy Marszałkowskie od obowiązków związanych z likwidacją szkód turystycznych, które stanowią dla nich kulę u nogi (przykładem sprowadzenie do kraju klientów BP KOPERNIK – czym od wielu miesięcy zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
6) pozwoliłoby dzięki funduszowi stworzyć efektywny system eliminowania z rynku turystycznego biur podróży, które z uwagi na zagrożenie niewypłacalnością nie powinny na tym rynku funkcjonować.
Polska Izba Turystyki zrzeszająca ponad sześciuset przedsiębiorstw turystycznych, zwraca się do Pana Premiera o wsparcie naszych blisko dwuletnich starań, o pilne podjęcie prac nad stworzeniem systemu zabezpieczeń turystycznych w kształcie zgodnym z prawodawstwem unijnym, korzystnym dla biur podróży i ich klientów oraz w pełni uzasadnionym interesem gospodarczym kraju.
Polska branża turystyczna dziękując Panu Premierowi za moim pośrednictwem, za zainteresowanie wskazanym problemem, pragnie wyrazić deklarację gotowości wspierania, podobnie jak miało to miejsce dotąd, działań podejmowanych przez administrację rządową przyczyniających się do usprawniania zarządzania polską gospodarką, tworzących ekonomiczne podłoże i pobudzających ekonomiczne procesy jej dalszego niezakłóconego, efektywnego rozwoju. Zachowujemy zarazem przekonanie, iż niezmiennie pozostanie Pan Premier życzliwym orędownikiem wzrostu efektywności dochodowej dla narodowego PKB oraz tak istotnej w odbiorze społecznym dziedziny, jaką jest turystyka i gospodarka turystyczna.

Jan Korsak, Prezes Polskiej Izby Turystyki

2010-10-12 12:03:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»
»Katarzyna Krawiczyńska, właścicielka biura Herkules Express w Słupsku  » więcej

Newsletter

»

Zamów newsletter