Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Ranking Szkół Wyższych

»

                                                          

Czytaj 
Wybrano najlepsze uczelnie kształcące przyszłe kadry turystyczne


===========================================
Szanowni Państwo,

Wiadomości Turystyczne  magazyn  branży turystycznej, po raz kolejny przygotowuje Ranking Szkół Wyższych, w którym oceniane są uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych.
Wyniki zostaną opublikowane w wydaniu specjalnym „Wiadomości Turystycznych” a wyróżnienia dla najlepszych uczelni zostaną wręczone na uroczystej konferencji.

Rok 2020 był dla turystyki bardzo trudny, jest to  jedna z branż najmocniej dotkniętych pandemią i obostrzeniami.

Ranking będzie dodatkową analizą jak pandemia wpłynęła na preferencje absolwentów, nowe formy i kierunki nauczania. Jest też bardzo ważnym produktem, ponieważ,  w tak ciężkim dla branży turystycznej momencie , należy promować  kształcenie na kierunkach turystycznych. 

Ten prestiżowy ranking od lat cieszy się dużym uznaniem, wyznacza mapę najbardziej liczących się uczelni turystycznych w Polsce, porządkuje informacje oferowanych przez nie kierunków i warunków studiowania. To wszystko buduje reputację uczelni i pomaga studentom w wyborze studiów.

Ranking opiera się na ankietach nadesłanych przez szkoły wyższe, wypełnionych zgodnie z deklarowanym profilem kształcenia. W tym roku uczelnie mają do wyboru trzy ankiety: dla kierunków o profilu praktycznym, ogólnoakademickim oraz mieszanym. Każda wybiera i wypełnia ankietę odpowiadającą jej profilowi kształcenia.

Ankiety ocenia Kapituła, w skład której wchodzą szanowani specjaliści i profesorowie z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. W przypadku szkół o praktycznym profilu kształcenia Kapituła zwraca uwagę na przygotowanie zawodowe. Natomiast w przypadku uczelni o profilu ogólnoakademickim oceniany jest potencjał naukowy uczelni, w tym jej kadra naukowa, uczestnictwo w konferencjach, prowadzone badania naukowe, a także aktywność kół naukowych.

 

Aby wziąć udział w Rankingu Szkół Wyższych, należy w podanym terminie odesłać wypełnione ankiety właściwe dla odpowiedniego profilu kształcenia, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- Prosimy o wybór odpowiedniej ankiety w zależności od profilu kształcenia: profil praktyczny, ogólnoakademicki lub mieszany.

- Prosimy o jak najbardziej kompletne wypełnienie ankiet. Na jej podstawie będą przyznane punkty decydujące o zdobytym miejscu w poszczególnych kategoriach. Odpowiedzi zbyt ogólne, nie będą brane pod uwagę, chodzi o podanie dokładnej liczby i nazwy zajęć, programów itp. Pozostawienie rubryki pustej lub zapis „brak danych” oznaczają, że w danej kategorii szkoła otrzyma zero pkt, co może wpłynąć na jej niższą pozycję w zestawieniu.

- Każdy formularz prosimy przesłać w dwóch wersjach – pliku .doc, załączonym do tego maila, oraz jako skan wydrukowanego dokumentu opatrzony pieczęcią szkoły i podpisem osoby wypełniającej.

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do 13 kwietnia na adres e-mail wt@wiadomosciturystyczne.pl

Z uwagi na termin obrad Kapituły i opublikowania Rankingu  prosimy i terminowe odesłanie ankiet.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub pod numerem telefonu

22 822 20 16  – Ewa Karaszkiewicz, Jagoda Walczak 604 797 131


Warszawa, 15 marca 2021r. 

 

Z poważaniem,

Jagoda Walczak

Dyrektor Wiadomości Turystyczne

  

Partnerzy rankingu

 

 

 

 
Sylwetka

»
»Katarzyna Krawiczyńska, właścicielka biura Herkules Express w Słupsku  » więcej

Newsletter

»

Zamów newsletter